بانک اقتصاد نوین به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود استخدام می‌کند .

به گزارش‌خبرنگار بازارکار، این بانک نیروی انسانی مورد نیاز خود را در سطح متصدی امور بانکی در شعب تهران و برخی از استان ها از تعداد محدودی از علاقه‌مندان دعوت به همکاری می‌کند.
متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به صفحه 7 شماره 624 نشریه بازارکار مورخ 1 مرداد مراجعه و حداکثر تا تاریخ 3 مرداد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.