یك مدرسه غیردولتی واقع در تهران به همكاری 2 آموزگار با سابقه،فعال و با نشاط جهت آموزگار پایه دوم و سوم ابتدایی نیاز دارد. از كلیه علاقمندان دعوت می گردد تا رزومه خود را حداكثر تا تاریخ 18/5/90 به آدرس mah.nourizadeh@gmail.com ارسال نمایند.
آخرین مهلت:

18 امرداد 1390