تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه (ع) به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز خود استخدام می‌كند.

به گزارش‌خبرنگاربازاركار، این تعاونی نیروی انسانی مورد نیاز خود را در مراكز استان‌های سیستان و بلوچستان، مركزی، گلستان، قزوین، سبزوار، كرمان و‌ همدان از بین داوطلبان مرد جذب می‌كند.

بر این اساس، از دارندگان مدارك‌كارشناسی وكارشناسی‌ارشد در رشته‌های علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش‌های روابط‌عمومی، روزنامه‌نگاری و خبرنگاری دعوت به همكاری می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات استخدامی به صفحه 14 شماره 628 نشریه بازاركار مورخ 15 مرداد مراجعه نمایند.