یك موسسه مالی اعتباری تحت نظارت بانك مركزی برای تكمیل كادر پرسنلی خود به شرح ذیل استخدام می نماید.

 عنوان مدرك تحصیلی
 سلبقه كار
 تعداد
 1- كارشناس حقوق
 لیسانس حقوق
 3 سال
 1
 2- كارشناس نظارت و پیگیری
 لیسانس رشته های مالی و مدیریت
 - 4
 3- منشی
 حداقل لیسانس آشنا به زبان انگلیسی، تایپ و ICDL
 5 ال
 2
 
مهارت های مورد نیاز: تسلط به برنامه های EXCEL , WORD آشنا به زبان انگلیسی و مكاتبات اداری
نحوه تماس:
واجدین شرایط رزومه کاری خود را به شماره فکس 22031990  یا آدرس ایمیل ذیل ارسال مکایند.
info@sepehrpars.com
آخرین مهلت:
23 امرداد 1390 12:0