آلینا دختری است که از کودکی در رشته پرورش اندام فعالیت می کرده است. او هم اکنون ۳۱ سال سن دارد و در دو سال توانسته قهرمان جهان بشود. آلینا ۷۵کیلوگرم وزن و ۱۶۸ سانتیمتر قد دارد.