كانون های وكلای دادگستری ایران تعدادی كارآموز وكالت می پذیرد.به گزارش خبرنگاربازاركار،این كانون متشكل از كانون وكلای دادگستری مركز- آذربایجان شرقی – فارس و كهكیلویه و بویر احمد- اصفهان و چهار محال‌وبختیاری –آذربایجان غربی – مازندارن- خراسان رضوی، شمالی و جنوبی- گیلان- قزوین- خوزستان- كرمانشاه و ایلام- همدان- قم- كردستان – گلستان- اردبیل- مركزی – بوشهر- زنجان-لرستان و كرمان از طریق برگزاری آزمون كتبی و طبق مقررات و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب سال  1376به تعداد مورد نیاز كار آموز وكالت می پذیرد.

آزمون كتبی به صورت تستی می باشدو مواد امتحانی شامل حقوق مدنی،آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی كیفری،حقوق تجارت ، اصول استنباط حقوق اسلامی و حقوق جزای عمومی و اختصاصی می باشد.
دارابودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق(ازدانشكده‌های حقوق داخل یا خارج كشوركه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح الزامی است.
كسانی كه فاقد مدرك كارشناسی فقه و مبانی اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسی عنوان شده خوداری نمایند.
پروانه كار آموزی وكالت دادگستری در حوزه قضایی استان تهران فقط به كسانی داده می شود كه سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضایی پروانه كارآموزی به كسانی داده می شود كه سن آنها از پنجاه سال بیشتر نباشد.
تاریخ فارغ التحصیلی داوطلبان باید حداكثر تا تاریخ 4 آذر باشد.
هزینه ثبت نام مبلغ 60000 تومان می باشد.
ثبت نام از تاریخ 24 لغایت 30 مهر می باشد.
تاریخ آزمون روزجمعه مورخ 4 آذرمی باشد.
متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به صفحه 9 شماره 636 نشریه بازاركار مورخ 26 شهریور مراجعه نمایند.