برهنه کردن دختر جوان در زندان و تصویر برداری از وی!

دختر جوان بحرینی فریاد می زد: «رهایم کنید، نمی خواهم با شما بیایم، در زندان مرا مورد تعرض قرار دادید.»

در تظاهرات روز گذشته بحرین با عنوان “جمعه کرامت” نیروهای آل خلیفه با خشونت شماری از راهپیمایان را بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان، دختر جوانی بود که با دهان خون آلود فریاد می زد: «رهایم کنید، نمی خواهم با شما بیایم، در زندان مرا مورد تعرض  قرار دادید.»

به نوشته السفیر به نقل از تظاهرکنندگان بحرینی، در میان خشونت های نیروهای آل خلیفه برای بازداشت این دختر جوان، زنان و مردان انقلابی تلاش می کردند او را از دست نیروهای ال خلیفه نجات دهند.

تلاش مردم اما نتیجه نداد و شماری از تظاهرکنندگان مجروح و شمار دیگری به همراه دختر جوان بازداشت شدند.

السفیر افزود: پس از حادثه مزبور معلوم شد که وی قبلا در بازداشت نیروهای آل خلیفه بوده و به خاطر عذاب روحی ” قصد خودکشی” داشته از این رو نیروهای آل خلیفه او را آزاد کرده بودند.
به گفته وی، یکی از نیروهای امنیتی زن، در زندان وی را برهنه و از او تصویر برداری کرده بود