مردی که مدعی است دوره های رسیدن به آرامش را در هند گذرانده به اتهام اغفال و تجاوز به چند دختر نوجوان در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود.

حوادث – به گزارش شرق، پرونده این مرد زمانی به جریان افتاد که دختر نوجوانی با ماموران پلیس تماس گرفت و گفت مدتی است در یک مرکز روان درمانی مورد آزار جنسی قرار می گیرد. او به پلیس کرج گفت: نمی توانستم درس بخوانم و می خواستم ترک تحصیل کنم. از طریق زنی با این مرکز آشنا شدم، مدیر اینجا گفت می تواند کمکم کند. او مدعی شد در هند دوره های فوق تخصص در این خصوص دیده است.

مرد میانسال که پرویز نام دارد خیلی خوب صحبت می کرد و حرف هایش باعث شد به او اعتماد کنم. چند جلسه اول که وارد کلاسش شدم فکر کردم واقعا مفید است اما بعد از مدتی آزارهای این مرد شروع شد. او می گفت هر انسانی نقاطی در بدنش دارد که می تواند انرژی منفی را از آنجا خارج کند و دوباره به آرامش برسد. او راه های مختلفی را به ما پیشنهاد می کرد و حرف هایی می زد که من نمی توانستم اجرا کنم. خیلی برایم سخت بود. اما وادارم می کرد به حرف هایش گوش کنم.

بعد از مدتی چند دختر نوجوان دیگر هم که مشکلاتی مثل من داشتند وارد کلاس شدند مربی آن مرکز به ما می گفت باید همگی با مردانی که در مرکز هستند رابطه برقرار کنیم. دختر نوجوان ادامه داد: او چندین بار ما را هیپنوتیزم کرد و مورد آزار قرار داد. هرچه می گفتم من از این کارها خوشم نمی آید و مقاومت می کردم، می گفت این تنها راه درمان است. دیگر نتوانستم کارهای این مرد را تحمل کنم و تصمیم گرفتم از آنجا فرار و به پلیس شکایت کنم. ماموران با توجه به این شکایت تحقیقات خود را آغاز کردند و متوجه شدند پرویز -متهم- دفتر خود را در نزدیکی دبیرستان دخترانه تاسیس کرده و با همکاری همسرش دختران نوجوان را اغفال می کند و مورد آزار جنسی قرار می دهد.

پلیس همچنین متوجه شد پرویز علاوه بر دختر نوجوانی که شاکی پرونده است چند دختر دیگر را هم به همین شیوه مورد آزار قرارداده و آنها را وادار کرده با مردان دیگر که در کلاس هایش شرکت داشتند رابطه برقرار کنند. متهم و همسرش با دستور قضایی بازداشت و بازجویی ها از آنها آغاز شد. پرویز که منکر تعرض به این دختران بود گفت: قصدش کمک به افرادی است که مشکل روانی دارند و از آنجایی که دوره های مختلف در هند دیده است می تواند از طریق مدیتیشن مشکلات مردم را حل کند.

او توضیح داد: «البته همه روش هایی که انتخاب می کردم مربوط به مسایل جنسی نبود و بیشتر این روش ها در مورد نحوه رسیدن به آرامش بود و برای اینکه کسی به آرامش برسد باید انرژی منفی را از بدنش خارج کند. این روش ها در هند استفاده می شود و من کار غیرقانونی نکردم.» چند دختر نوجوان دیگر هم در ادامه رسیدگی به این پرونده شکایت های خود را به ماموران دادند و مدعی شدند پرویز از آنها بهره برداری جنسی کرده است.

با توجه به این شکایت ها متهم یک بار دیگر تحت بازجویی قرارگرفت و اینبار گفت: برای اینکه این دختران به آرامش برسند با توجه به سنی که داشتند نیاز بود تا مسایل جنسی در ذهن شان حل شود و به همین دلیل من با آنها رابطه برقرار می کردم. روابطی که ما داشتیم اصلابا اجبار نبود.

من پیشنهاد می دادم که به جز من با مردان دیگر که هم کلاسی های آنها هستند رابطه داشته باشند اما باز هم اجباری در آن نبود. در ادامه تحقیقات شهلا، همسر این مرد مورد بازجویی قرار گرفت. او گفت: پرویز از من می خواست برایش مشتری جور کنم؛ البته من نمی دانستم او با دختران رابطه برقرار می کند اما می دانستم کلاس های درمان از طریق مسایل جنسی برگزار می کند.

او برای این کلاس ها شهریه های بالایی از دختران می گرفت و زندگی ما از این راه تامین می شد. به همین دلیل من سعی می کردم برایش مشتری جورکنم. پسرها را خودش جذب می کرد و دخترها را هم من می آوردم. زن جوان گفت: با اینکه در دفتر کار شوهرم بودم اما نمی دانستم او با دختران روابط جنسی دارد و تا زمانی که یکی از آنها شکایت نکرده بود حتی به او شک نکرده بودم.

با توجه به اینکه چهار دختر نوجوان علیه متهم به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرده بودند پرونده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. بعد از انجام تحقیقات از سوی قضات شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، پرویز و همسرش به زودی پای میز محاکمه می روند.