زنی با مراجعه به دادگاه خانواده با ادعای اینکه طوطی خانگی آنها از رابطه‌ پنهانی شوهرش با زنی دیگر صحبت کرده است، تقاضای طلاق داد.

این زن با حضور در شعبه‌ ۲۴۰ دادگاه خانواده اظهار کرد: مطمئنم زمانی که به مسافرت نزد خانواده‌ام رفته‌ام، همسرم با زن دیگری رابطه داشته است چون وقتی از مسافرت بازگشتم، طوطی دست آموزمان این موضوع را فاش کرد.
وی ادامه داد:‌ پرنده‌مان دائما عبارتی را تکرار می‌کرد که از مکالمات تلفنی مخفیانه شوهرم با زنی دیگر شنیده بود. در این رابطه تحقیقاتی را انجام دادم و متوجه شدم شوهرم به من خیانت کرده است.
مرد جوان نیز که دردادگاه حضور داشت، گفت: من هرگز به همسرم خیانت نکرده‌ام. او دچار توهمات مالیخولیایی شده است و به خاطر حرفهای یک طوطی دارد زندگی‌مان را خراب می‌کند.

این در حالی است که زن جوان مدارک معتبری نیز برای اثبات ادعای خود به رییس دادگاه ارائه کرد و این امر، مرد را به سکوت واداشت.
در پی اصرار زن جوان به جدایی و بخشیدن ۷۰۰ سکه بهار آزادی در قبال صدور حکم طلاق، رییس دادگاه حکم طلاق این زوج جوان را که یک سال از ازدواجشان می‌گذشت، صادر کرد.)