حکم مجازات زن خیانتکار که با اجیر کردن آدم کش سناریو قتل شوهرش را اجرا کرده بود از سوی قضات دیوان عالی کشور تایید شد.


دیماه سال ۸۵ زنی هراسان با مراجعه به اداره آگاهی شیراز از ناپدید شدن مرموز شوهرش خبرداد، او در جریان تحقیقات به کارآگاهان گفت: میثم صبح دیروز برای رفتن به محل کارش از خانه خارج شد و پس از آن به طرز مرموزی ناپدید شد. در این مدت به هر جا که احتمال می دادم شوهرم آنجا باشد سر زدم اما هیچ اثری از میثم نبود.
پس از این شکایت یک تیم از کارآگاهان جنایی شیراز تجسس برای شناسایی سرنوشت مرد ناپدیدشده را آغاز کرده و در نخستین بررسی ها دریافتند میثم و همسرش سرایدار یک باغ در شیراز هستند و از مدتها قبل با یکدیگر اختلاف شدیدی داشتند. با کشف این سرنخ، زن ۲۹ ساله به نام لیلا به اداره آگاهی احضار شد که در جریان بازجویی ها با تکرار ادعاهای قبلی خود منکر اطلاع از سرنوشت همسرش شد.

تیم جنایی که متوجه تناقض گویی های لیلا شده بودند به بازجویی ها از او ادامه داد تا اینکه پس از چند هفته سکوت، متهم لب به اعتراف گشود و جزئیات قتل شوهرش را فاش کرد. او دربازجویی ها گفت: حدود دوسال بود که با شوهرم اختلاف داشتم، چند بار خواستم طلاق بگیرم اما او مخالف این موضوع بود. تا اینکه ۶ماه قبل با مردی به نام امیر آشنا شدم که او قبول کرد در برابر دریافت یک میلیون تومان شوهرم را بکشد.شب حادثه نیز او پس از کشتن میثم جسدش را در باغ دفن کرد.

با این اعترافات دستگیری امیر در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و ماموران با شناسایی مخفیگاه مرد جنایتکار او را در عملیات غافگیرانه دستگیر کردند. آدم کش اجاره ای زمانی که راز خود را فاش شده دید، در تشریح جنایتش گفت: شب حادثه میثم خواب بود همسرش درباغ را برای من باز کرد، من هم با طنابی که از قبل آماده کرده بودم مرد جوان را در خواب خفه کرده و پیکر بی جانش را در گوشه ای از باغ دفن کردم.

پس از تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد، قضات دادگاه پس از محاکمه متهمان و با توجه به درخواست اولیای دم امیر را به اتهام مشارکت در قتل به اعدام محکوم کردند.

لیلا نیز به اتهام معاونت در قتل همسرش به ۱۵سال زندان محکوم شد. با اعتراض دو متهم پرونده به حکم مجازاتشان پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم مجازات لیلا و امیر را تایید کردند.

در حال حاضر با ارسال پرونده به دادسرا جنایی شیراز آدمکش یک میلیونی در یک قدمی چوبه دار قرار گرفته است.