یک زن نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی که تائید کرده بود در سال ۲۰۰۲ توسط دومینیک اشتراوس – کان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، از طریق وکیل خود اعلام کرد که قصد دارد علیه وی شکایت کند...

یک زن نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی که تائید کرده بود در سال ۲۰۰۲ توسط دومینیک اشتراوس – کان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، از طریق وکیل خود اعلام کرد که قصد دارد علیه وی شکایت کند دیوید کوبی وکیل تریستان بانون، نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی، اعلام کرد: ما تصمیم داریم تا اعلام شکایت کنیم. من در حال هماهنگ کردن با موکلم هستم. تریستان بانون رمان نویس و روزنامه نگار ۳۱ ساله فرانسوی، در ماه فوریه سال ۲۰۰۷ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که توسط دومینیک اشتراوس – کان، رئیس صندوق بین المللی پول، مورد حمله جنسی قرار گرفته است.


در آن زمان طی این برنامه نام دومینیک اشتراوس – کان که از زبان این نویسنده فرانسوی بیرون آمده بود، سانسور شد.
دیوید کوبی اظهار داشت: تریستان در آن زمان توسط مادرش آن مانسوره،‌ مشاور محلی حزب سوسیالیست در ناحیه اوت- نورماندی،‌ از اعلام شکایت علیه دومینیک اشتراوس – کان منصرف شد.
جالب اینجاست که این خانم دخترخوانده همسر دوم استراس‌کان است! وی اکنون قصد دارد تمام اطلاعات مربوط به واقعه صورت پذیرفته در سال ۲۰۰۲ را به اطلاع کارآگاهان پلیس فرانسه برساند.