یک قاضی دادگاه خانواده گفت: با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و نظر فقهی شورای نگهبان افزایش و کاهش مهریه توسط دفاتر ازدواج و طلاق ممنوع شده است.

ادامه مطلب