سلام میخواستم به اطلاع برسانم که پرستاران بابل چندین ماه است که مطالباتی مانند اضافه کاری حق مسکن مابالتفاوت از ابتدای سال را نگرفته اند و هیچ کس هم به فکر ما نیست هرچه اعتراض میکنیم راه به جایی نمیبریم شاید شما بتوانید مشکل ماررا به گوش مسئولین برسانید .
این پست به تقاضای یکی از بازدیدکنندگان عزیز ارسال شده است مسئولین لطفا" پاسخگو باشن